YẾN TINH CHẾ 100gr – có quà tặng

4,200,000.00 3,550,000.00

Đây là Tổ yến đã làm sạch 100%, không dùng hóa chất hay các nguyên liệu làm ảnh hưởng đến chất lượng tổ yến, tổ yến vẫn dữ nguyên chất lượng. Sản phẩm tổ yến được làm khô tối đa.

0914137079